logo

Α/Α
Περιγραφή
Κριτήριο
1
Η οικογένεια πρέπει να έχει νόμιμη και συνεχή διαμονή στις περιοχές όπου η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, κατά τα πέντε (5), τουλάχιστον, έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησης.
Διαμονής
2
Η οικογένεια δε δικαιούται επίδομα, εφόσον η συνολική αξία, των περιουσιακών της στοιχείων, υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.200.000), λαμβάνοντας υπόψη και οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία αποξενώθηκαν κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Περιουσιακό
3
Το επίδομα παραχωρείται σε οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει: (α) Τις σαράντα εννιά χιλιάδες ευρώ (€49.000), όταν η οικογένεια έχει ένα (1) μόνο εξαρτώμενο τέκνο. (β) Τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€59.000), όταν η οικογένεια έχει δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και στην περίπτωση περισσότερων εξαρτώμενων τέκνων αυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για κάθε επιπρόσθετο τέκνο.
Εισοδηματικό