logo

Α/Α
Περιγραφή Εγγράφου
Κατηγορία
1
Απαιτούμενα πιστοποιητικά ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση:

Έγγαμος/η:
Πιστοποιητικό γάμου ή Πιστοποιητικό πολιτικής συμβίωσης


Άγαμη/ος:

 • Σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε στην Κύπρο, Δικαιοδοσία Αναγνώρισης Εξώγαμου Τέκνου από την Επαρχιακή Διοίκηση.
 • Σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε εκτός Κύπρου, βεβαίωση από τις τοπικές αρχές της χώρας γέννησης του τέκνου για το γεγονός ότι η/ο αιτήτρια/της δεν έχει συνάψει γάμο ή που να δηλώνει την οικογενειακή κατάσταση της/του ή για το ότι το τέκνο γεννήθηκε εκτός γάμου.
 • Διάταγμα Αρμόδιου Δικαστηρίου για τη Γονική Μέριμνα ή Διάταγμα Διατροφής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διάταγμα Διατροφής απαραίτητο έγγραφο είναι η κοινή γραπτή ένορκος δήλωση από τη μητέρα και τον πατέρα σχετικά με το ύψος της διατροφής και το τόπο διαμονής του/των τεκνου/ων
 • Σε περίπτωση τέκνου αγνώστου πατρός πρόσφατα εκδιδόμενο Πιστοποιητικό Γέννησης.

Διαζευγμένος/η:
 • Αντίγραφο Διαζυγίου.
 • Διάταγμα Αρμόδιου Δικαστηρίου για τη Γονική Μέριμνα ή Διάταγμα Διατροφής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διάταγμα Διατροφής απαραίτητο έγγραφο είναι η κοινή γραπτή ένορκος δήλωση από τη μητέρα και τον πατέρα σχετικά με το ύψος της διατροφής και το τόπο διαμονής του/των τεκνου/ων

Χήρος/α:
 • Πιστοποιητικό θανάτου για τον/την σύζυγο.

Σύζυγος κηρύχθηκε σε αφάνεια:
 • Απόφαση δικαστηρίου ότι κηρύχθηκε σε αφάνεια.

Άλλα πιστοποιητικά:
 • Πιστοποιητικό γέννησης, για κάθε τέκνο που δεν εντοπίζεται αυτόματα από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
 • Βεβαίωση διεθνούς τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) από Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για τον αιτητή/τρια.
 • Έντυπο Εξουσιοδότησης.

Επιπρόσθετα πιστοποιητικά για Ευρωπαίους πολίτες που διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία:
 • Βεβαίωση Εγγραφής από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
 • Αντίγραφο εθνικού δελτίου ταυτότητας.
 • Αντίγραφο διαβατηρίου.

Επιπρόσθετα πιστοποιητικά για Ευρωπαίους πολίτες που ΔΕΝ διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία:
 • Αντίγραφο εθνικού δελτίου ταυτότητας.
 • Αντίγραφο διαβατηρίου.

Επιπρόσθετα πιστοποιητικά για υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία:

Άδεια Παραμονής ή Άδεια Μετανάστευσης (Immigration Permit) από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για την/τον αιτήτρια/τη και τα μέλη της οικογένειάς τους, ανάλογα με την περίπτωση. Νοείται ότι σε περίπτωση που η άδεια παραμονής έχει λήξει, πρέπει να προσκομίζεται ανανεωμένη άδεια.
Πιστοποιητικά που υποβάλλονται μόνο μια φορά
2
Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος:
 • εκτίει ποινή φυλάκισης, βεβαίωση Διευθυντή Φυλακών στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία καταδίκης και η αναμενόμενη διάρκεια φυλάκισης.

Άλλα πιστοποιητικά:
 • Για μετόχους ιδιωτικής εταιρείας, βεβαίωση μερίσματος ή κατάσταση παρακρατήσεων έκτακτης αμυντικής εισφοράς από μερίσματα ή πιστοποιητικό μερίσματος που υποβάλλεται στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.
  Βεβαίωση αναφορικά με τον αριθμό και την αξία των μετοχών/χρεογράφων/ομολόγων, όπου φαίνεται η επωνυμία της εταιρείας και το όνομα του δικαιούχου.
 • Σε περίπτωση που αποκτήθηκε εισόδημα (από απασχόληση, σύνταξη/επιδόματα) στο εξωτερικό κατά το έτος που προηγείται του έτους υποβολής της παρούσας αίτησης, σχετικές βεβαιώσεις από τους εργοδότες ή/και αρμόδιους φορείς του εξωτερικού.
 • Για τέκνα ηλικίας 18-21 ετών που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά, βεβαίωση στην οποία να φαίνεται η ημερομηνία κατάταξής τους καθώς και η αναμενόμενη διάρκεια της θητείας τους.
 • Για τέκνα μαθητές ηλικίας 18-20 ετών, βεβαίωση φοίτησης.
  Για εξαρτώμενα τέκνα ηλικίας 18 ετών, έντυπο εξουσιοδότησης
 • Για άγαμα τέκνα που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για συντήρησή τους, πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό.

Επιπρόσθετα πιστοποιητικά για Ευρωπαίους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών:

Βεβαίωση από Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κοινοτάρχη) για τα ανήλικα τέκνα που ΔΕΝ φοιτούν σε σχολείο ή νηπιαγωγείο, ότι διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη με την οικογένειά τους ή βεβαίωση φοίτησης για τέκνα μαθητές που φοιτούν σε σχολείο ή νηπιαγωγείο. Με την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους το Σεπτέμβριο θα πρέπει να προσκομίζεται καινούρια βεβαίωση φοίτησης (όχι βεβαίωση εγγραφής) για το νέο σχολικό έτος.
Πιστοποιητικά που υποβάλλονται κάθε χρόνο