logo


  Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, δύναται, όπου κρίνει σκόπιμο να ζητεί και επιπρόσθετα παραστατικά για την εξέταση της αίτησης.

  Απαιτούμενα πιστοποιητικά που υποβάλλονται από όλους
  1
  Κύπριος πολίτης
  Αντίγραφο Δελτίου ταυτότητας αιτητή/τριας
  Ευρωπαίος Πολίτης
  Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
  Βεβαίωση Εγγραφής πολίτη της Ένωσης και μελών της οικογένειας που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης (MEU1)
  Πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης και μελών της οικογένειας που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης (MEU3)
  Υπήκοος Τρίτης Χώρας
   - Αντίγραφο Άδειας Παραμονής
   - Αντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου
  2
   Βεβαίωση διεθνούς τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) από Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για τον αιτητή
  3
   Έντυπο Εξουσιοδότησης (ΕΕΕ8. v2) υπογραμμένο από αιτητή/τρια, σύζυγο και τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 28 ή Έντυπο Εξουσιοδότησης Αντιπροσωπευόμενου Προσώπου, αναλόγως της περίπτωσης
  4
   Κατάσταση όλων των τραπεζικών λογαριασμών του αιτητή και μελών της οικογένειας στα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα που διαθέτουν λογαριασμούς για την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  Απαιτούμενα πιστοποιητικά που υποβάλλονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση
  5
  Ζεύγος
   - Αντίγραφο Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας Συζύγου/Συμβίου
   - Για ευρωπαίους πολίτες, Βεβαίωση Εγγραφής
   - Για πολίτες τρίτων χωρών, Άδεια Παραμονής
  6
  Διαζευγμένος
   Αντίγραφο διαζυγίου ή στοιχεία για τις ενέργειες τις οποίες έχετε προβεί για τη λύση του γάμου
   Στην περίπτωση εξαρτώμενων τέκνων:
    - Αντίγραφο απόφασης δικαστηρίου αναφορικά με το πρόσωπο με το οποίο διαμένουν τα τέκνα
    - Αντίγραφο διατάγματος διατροφής
  7
  Τέκνα αιτητή/τριας μέχρι 28 ετών
   - Αντίγραφα Πιστοποιητικών Γέννησης Εξαρτώμενων Τέκνων/ Αντίγραφα Δελτίου Ταυτότητας
   - Για ευρωπαίους πολίτες, Βεβαίωση Εγγραφής και Πιστοποιητικό Γέννησης
   - Για πολίτες τρίτων χωρών, Άδεια Παραμονής και Πιστοποιητικό Γέννησης
    - Βεβαίωση Φοίτησης ή Στρατιωτικής θητείας ή Βεβαίωση Εργοδότησης ή Δελτίο Εγγραφής Υποψηφίου (R210) για εξεύρεση εργασίας
   - Βεβαίωση Εργοδότη
   - Αντίγραφο Συμβολαίου Εργασίας
  Απαιτούμενα πιστοποιητικά που υποβάλλονται ανάλογα με το καθεστώς εργασίας
  8
  Για Μισθωτό Εργαζόμενο:
   - Βεβαίωση Εργοδότη
   - Αντίγραφο συμβολαίου εργασίας
  Για Αυτοτελώς Εργαζόμενο:
   - Τέσσερις (4) τελευταίες φορολογικές δηλώσεις στο Φ.Π.Α.
   - Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
   - Βεβαίωση εισοδήματος από λογιστή/ελεγκτή
  Για Συνταξιούχους
   - Συντάξεις από Επαγγελματικό Σχέδιο, Ατομικό Ασφαλιστικό / Συνταξιοδοτικό Σχέδιο
   - Συντάξεις / Επιδόματα από Εξωτερικό
  Άλλα Εισοδήματα
   Ενοίκια, Εισοδήματα από ακίνητη ή κινητή περιουσία και οποιαδήποτε μηνιαίο εισόδημα / επίδομα από άλλη πηγή
  Απαιτούμενα πιστοποιητικά που υποβάλλονται για παροχή ενοικίου
  9
  Αντίγραφο έγκυρης σύμβασης ενοικίασης κατοικίας
   - Χαρτοσήμανση για σύμβαση συνολικής αξίας πέραν των €5.000
   - Υπογραφές από τα συμβαλλόμενα μέρη (ιδιοκτήτη και ενοικιαστή
   - Υπογραφές από δυο μάρτυρες (Αριθμός Ταυτότητας και Ονοματεπώνυμο)
  10
  Στοιχεία Ιδιοκτήτη ή Διαχειριστή
   - Όπου ο ιδιοκτήτης είναι Φυσικό Πρόσωπο: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας, Ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας
   - Όπου ο ιδιοκτήτης είναι Νομικό Πρόσωπο: Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας Εταιρείας και πιστοποιητικό διευθυντών / γραμματέα από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
  11
   Βεβαίωση διεθνούς τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) από Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για τον ιδιοκτήτη της ενοικιαζόμενης κατοικίας
  Απαιτούμενα πιστοποιητικά που υποβάλλονται για παροχή τόκων στεγαστικού δανείου
  12
   Αντίγραφο συμφωνίας στεγαστικού δανείου που να αφορά την κύρια κατοικία σας
  13
   Πιστοποιητικό προβλεπόμενων τόκων στεγαστικού δανείου από το αρμόδιο Τραπεζικό Ίδρυμα
  Συμπληρωματικά Έντυπα
  14
   Συμπληρωματικό έντυπο φροντίδας (ΕΕΕ10)
  15
   Συμπληρωματικό έντυπο φροντίδας για την επιδότηση της ανάγκης για πάνες ανηλίκων / ενηλίκων (ΕΕΕ11)
  16
   Ιατρική έκθεση (ΕΕΕ14)