logo

Α/Α
Περιγραφή Εγγράφου
Κατηγορία
1
Βεβαίωση Αδειοδοτημένου Πιστωτικού Ιδρύματος με τον διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
Αναγκαίο
2
Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή Βεβαίωση Εγγραφής (ARC) της αιτήτριας και του συζύγου (εάν υπάρχει σύζυγος)
Αναγκαίο
3
Σε περίπτωση διαζευγμένου προσώπου, αντίγραφο διαζυγίου
Αναγκαίο
4
Σε περίπτωση χήρας, πιστοποιητικό θανάτου
Αναγκαίο
5
Αντίγραφα των πιστοποιητικών γεννήσεως για τουλάχιστο 4 τέκνα
Αναγκαίο