logo

Προϋποθέσεις / Κριτήρια
    · Το βοήθημα παρέχεται σε άγαμες μητέρες που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες άλλου κράτους νοουμένου ότι έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς μήνες.
    · Το βοήθημα παρέχεται σε άγαμες μητέρες εφόσον δεν εξασφαλίζουν δικαίωμα στο αντίστοιχο βοήθημα τοκετού που παρέχεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
    · Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία τοκετού
Επίδομα

Το ύψος του βοηθήματος είναι ισόποσο με το αντίστοιχο βοήθημα τοκετού που παρέχεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το οποίο αναθεωρείται τον Ιανουάριο κάθε έτους.

Αξιολόγηση

· Υποβολή Αίτησης για παροχή ειδικού βοηθήματος τοκετού σε άγαμες μητέρες (έντυπο αίτησης 5β).

    · Οι αιτήσεις για παροχή ειδικού βοηθήματος τοκετού σε άγαμες μητέρες υποβάλλονται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας ως ακολούθως:
      o ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Θεμιστοκλή Δέρβη 46, Medcon Tower, 1066 Λευκωσία)
      o ιδιοχείρως ή μέσω αντιπροσώπου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.) ή στα Κέντρα του Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ).
     Κατά την παραλαβή των αιτήσεων δεν διεξάγεται έλεγχος πληρότητας για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν υποβληθεί όλες οι απαραίτητες βεβαιώσεις και δικαιολογητικά.
    · Οι αιτήσεις για βοήθημα τοκετού σε άγαμες μητέρες που δεν εξασφαλίζουν δικαίωμα στο αντίστοιχο βοήθημα τοκετού που παρέχεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφόσον παραληφθούν στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας καταχωρούνται στο ειδικό μηχανογραφημένο σύστημα και αφού διενεργηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος πληρότητας και αξιολογηθούν εγκρίνονται και προωθούνται για πληρωμή.
    · Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά δεν δύναται να εξεταστούν.
    · Οι αιτήσεις εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας παραλαβής τους. Η πληρωμή του βοηθήματος τοκετού γίνεται με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό της άγαμης μητέρας.
    · Η απόφαση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας για έγκριση/απόρριψη της αίτησης κοινοποιείται στην αιτήτρια με γραπτή επιστολή.
Αιτήσεις

Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα και πιστοποιητικά:

    · Για πολίτες με Κυπριακή Υπηκοότητα: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
    · Για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.): Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης
    · Για υπηκόους τρίτων χωρών: Έγκυρη Άδεια Διαμονής
    · Ένορκη Δήλωση της αιτήτριας ότι το τέκνο αποκτήθηκε εκτός γάμου και δεν έχει λάβει για το σκοπό αυτό βοήθημα τοκετού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
    · Βεβαίωση από Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ότι κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο του ενός έτους που προηγείται της αίτησης η αιτήτρια είχε νόμιμη και συνεχή διαμονή στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές
    · Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού/ των παιδιών
    · Επιστολή απόρριψης αιτήματος για το αντίστοιχο Βοήθημα Τοκετού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
    · Βεβαίωση διεθνούς τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) από Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα στο όνομα της αιτήτριας
    · Αντίγραφο συμβολαίων εργασίας για περίοδο ενός(1) έτους πριν την υποβολή της αίτησης.
    · Αντίγραφο του ενοικιαστηρίου συμβολαίου η αγοραπωλητήριου εγγράφου για την κατοικία ή κατοικίες στις οποίες διέμενε η αιτήτρια ένα (1) έτος πριν την υποβολή της αίτησης.
    · Δεόντως συμπληρωμένη την εξουσιοδότηση για πληρωμές από το FIMAS.

Οι αιτήσεις ή και τα πρόσθετα συμπληρωματικά έγγραφα και πιστοποιητικά:

    Ø Αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας στη διεύθυνση: Θεμιστοκλή Δέρβη 46, Medcon Tower, 1066 Λευκωσία)
    Ø παραδίδονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.) και στα Κέντρα του Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ)
Αίτηση για παροχή ειδικού βοηθήματος τοκετού για άγαμες μητέρες - Έντυπο ΕBT.5β.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία τοκετού.

Μπορείτε να προμηθευτείτε την αίτηση από:

    · τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ)
    · Τα Κέντρα του Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ)
Μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας