logo

Α/Α
Περιγραφή
Κριτήριο
1
Η οικογένεια πρέπει να έχει νόμιμη και συνεχή διαμονή στις περιοχές όπου η Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, κατά τα πέντε (5), τουλάχιστον, έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησης.
Διαμονής
2
Η οικογένεια δε δικαιούται σε επίδομα, εφόσον η συνολική αξία, των περιουσιακών της στοιχείων, υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.200.000), λαμβάνοντας υπόψη και οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία αποξενώθηκαν κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Περιουσιακό
3
Το επίδομα παραχωρείται σε οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις σαράντα εννιά χιλιάδες ευρώ (€49.000).
Εισοδηματικό
4
Μονογονεϊκή οικογένεια είναι η οικογένεια στην οποία ένας γονέας ζει χωρίς σύζυγο/συμβίο μαζί με τα εξαρτώμενα τέκνα του.
Οικογενειακή κατάσταση