logo


Από τις 4 Οκτωβρίου 2021, οι αιτήσεις για παροχή Επιδόματος Τέκνου και Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά, μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (ΑΡΙΑΔΝΗ) – https://eservices.cyprus.gov.cy.

Το επίδομα τέκνου παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, καθώς και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το επίδομα τέκνου παραχωρείται στις οικογένειες που έχουν τη νόμιμη και συνεχή διαμονή τους στις περιοχές όπου η Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε χρόνια που προηγούνται της υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις αιτητών οι οποίοι εμπίπτουν στις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 η περίοδος διαμονής σε Κράτος Μέλος της ΕΕ συνυπολογίζεται με την περίοδο διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Για οικογένειες ή και πρόσωπα που είχαν καταστεί δικαιούχοι για παροχή Επιδόματος Τέκνου για το έτος 2020, είτε με βάση αίτηση που υποβλήθηκε κατά το 2019 είτε με βάση αίτηση που υποβλήθηκε κατά το 2020, η αίτηση που είχαν υποβάλει για το έτος 2019 ή 2020 αναλόγως, λογίζεται ως αίτηση που υποβλήθηκε για το έτος 2021.


Δικαίωμα σε επίδομα τέκνου έχει η οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο έτος δεν υπερβαίνει:
 • τις €49.000 για οικογένειες με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο,
 • τις €59.000 για οικογένειες με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα,
 • τις €59.000 αυξανόμενες κατά €5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο για οικογένειες με περισσότερα από δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα.

  Δικαίωμα σε επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας έχει οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα της για το προηγούμενο έτος δεν υπερβαίνει τις €49.000.

  Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που αποκτάται από όλα τα μέλη της οικογένειας κατά το ημερολογιακό έτος πριν από το έτος του επιδόματος, μεταξύ άλλων από εργασία, απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, έσοδα από τόκους και μερίσματα, διατροφή, επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο βοήθημα που παραχωρείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες, επιδόματα και πηγές εισοδήματος στη Δημοκρατία ή και στο εξωτερικό.

  Πέραν του εισοδηματικού κριτηρίου, το επίδομα τέκνου δεν παραχωρείται όταν η συνολική αξία, όπως ορίζεται στο Νόμο, των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων και καταθέσεων, υπερβαίνει το €1.200.000. Σημειώνεται, ότι στο συνολικό ποσό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνεται υπόψη και η αξία περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποξενώθηκαν κατά τους τελευταίους εικοσιτέσσερις (24) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όπως προνοείται στη Νομοθεσία.

  Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία, στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και Κέντρα του Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.). Σημειώνεται ότι οι αιτητές θα πρέπει οπωσδήποτε να τυπώσουν και να συμπληρώσουν την αίτηση εκ των προτέρων καθώς δεν διατίθενται προτυπωμένες αιτήσεις.

  Για περαιτέρω πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει με το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο τηλέφωνο 22 804000.

  Για αποστολή βεβαιώσεων και άλλων πιστοποιητικών/εγγράφων προς την Υπηρεσία, το κοινό μπορεί να χρησιμοποιήσει το φαξ 22 668 049 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση grants@mlsi.gov.cy.

  Σημειώνεται ότι, από τις 18 Ιανουαρίου 2021, το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Επιδόματος Τέκνου, στην οδό Τεύκρου 6, 1066 στη Λευκωσία, θα εξυπηρετεί του πολίτες μόνο για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, κατόπιν διευθέτησης ραντεβού, για την ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και του προσωπικού, λόγω της πανδημίας.

  Ως εκ τούτου, οι πολίτες παρακαλούνται προς αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, όπως επικοινωνούν με το Τηλεφωνικό Κέντρο του Επιδόματος Τέκνου από τις 7:30 μέχρι τις 15:00, στο τηλέφωνο 22 804000, για διευθέτηση ραντεβού για εξυπηρέτηση.